HB Fit Studio

Velké náměstí 141
Strakonice

+420 724 535 084

info@hbfitstudio.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Udělujete tímto souhlas osobě samostatně výdělečně činné Ing. Bc. Barbora Krejčová, se sídlem Družstevní 487, IČ: 01033778, zapsané v živnostenském rejstříku (úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Strakonice) (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Zpracování těchto údajů je za účelem registrace v rezervačním systému www.web-rezervace.cz a rezervování cvičebních lekcí v HB Fit Studiu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu až do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.